Kopírování textů a fotografií

Je smutné, že se tímto problémem musím zabývat, ale je to tak. Co se vlastně stalo? Na nejmenovaných webových stránkách, týkajících se mimo jiné i potkanů, se objevily texty zkopírované z mých stránek (nejen mých). Autor/ka těchto stránek nejen že nepožádal/a o svolení k prezentaci mých textů na svých stránkách, ale dokonce ani neuvedl/a, že se jedná o mé texty. Navíc jsem zjistila, že stránky http://bebecha.wz.cz nejsou zapsány ani v souhrných odkazech, ze kterých prý čerpal/a.

Ti, z vás, kteří už nějaké stránky máte, víte, kolik času to stojí. Hodiny probíháte knihovny, pročítáte se desítkami stránek, abyste našli byť jen jediný údaj, pročítáte kvanta a kvanta webových stránek, složitě překládáte cizojazyčné texty z řeči, které mnohdy ani nerozumíte (němčináři, zkuste si přeložit kousek anglického textu jen s pomocí slovníku, nebo - angličtináři - zkuste si přeložit něco z němčiny...), pak sedíte za klávesnicí, snažíte se poskládat vypsané údaje tak, aby dávaly smysl, upravujete je do podoby webových stránek... A pak se kouknete na web a najdete úplně cizí stránky, na kterých jsou uveřejněny výsledky vaší práce. A co je na tom nejhorší - návštěvník, který tyto stránky přečte dříve, než ty vaše, se právem může domnívat, že to vy jste ten, kdo texty zkopíroval.

Je mi jasné, že odněkud musí informace čerpat každý. Jedna věc je však čerpat data a druhá, je kopírovat celé texty. Sama za sebe mohu bez sebemenšího zaváhání prohlásit, že jsem autorem všech textů, pod kterými jsem podepsaná. Zdroje, ze kterých jsem čerpala data, jsou uvedeny na konci každé stránky. Je-li někde přesná citace nějaké knihy, je vždy označena na začátku a na konci uvozovkami a zdroj je uveden pod článkem či na konci stránky. Ostatní texty jsou vždy podepsány jejich autorem a v žádném případě se nejedná o texty, zkopírované z jiných webových stránek, ale pouze o příspěvky, které mi autořI sami poslali za účelem zveřejnění ta těchto stránkách. Totéž platí pro fotografie a kresby. Všechny fotografie a obrázky jsou zde uveřejněny se souhlasem jejich autorů.

Všem, kteří mají vlastní stránky popřípadě se je chystají založit, bych chtěla říci pár slov:
Informace o potkanech v tištěné (knižní) podobně jsou v České republice velmi těžko k sehnání. Narozdíl například od psů, o kterých najdete stohy knih v každém knihkupectví či v knihovně, u nás doposud nevyšla kniha, která by se věnovala potkanům a byla přitom víc, než jen brožurka pro děti. Většina informací je roztroušena v různých odborných knihách, ke kterým se mnoho lidí ani nemá možnost dostat. Pokud se proto rozhodnete, že nechcete údaje získávat z knih, nemám nic proti tomu, aby byly použity údaje z mých stránek. Je zbytečné pročítat stohy knih, aby jste se dozvěděli informaci, která je již dávno dostupná na webu. To, oč žádám, je uvedení adresy http://bebecha.wz.cz do zdroje informací. Pokud budete chtít kopírovat celé odstavce či texty, informujte mě na mém e-mailu. Bude-li na vašich stránkách jasně označeno, že text je stažen z mých stránek, nebudu mít námitky. Totéž platí o fotografiích, každá z fotografií v galerii je opatřena adresou http://bebecha.wz.cz, pokud tato adresa na fotografii zůstane v čitelném stavu, můžete je klidně použít. Chcete-li použít kresby z obrázků nebo autora, napište mi na e-mail a připište link na stránky, na kterých byste obrázky chtěli zveřejnit. Kreslené obrázky jiných autorů můžete zveřejnit jen s jejch souhlasem.

Děkuji Vám

Vaše Bebecha

Vrať se zpět na začátek stránky