Potkan s PP nebo s VP?

Co ty zkratky vlastně znamenají?

PP je zkratka od "průkaz původu". Jedná se o oficiální dokument o původu zvířete. Poznáte jej tak, že na lícové straně najdete nahoře hlavičku Českého svazu chovatelů v pravo dole pak najdete registrační tabulku. V této je důležité číslo zápisu vrhu. Všechny vrhy v ČR, které mají průkaz původu mají od poloviny roku 2006 své registrační číslo. Toto číslo spolu s datem zápisu do knihy vrhů najdete také na zadní straně PP nad tabulkou s předky zvířete.

VP je zkratka "výpis předků" a je to neoficiální papír, na kterém chovatelé sepíšou předky zvířete. Je to zcela neoficiální dokument, tato zvířata "nejsou papírová".

Rodokmen jako rodokmen je někdy označován výpis předků. Proto pokud je někde psáno že "mláďata dostanou rodokmen", nejedná se o "papírový" vrh.


Je pro mě důležité zda dostane zvíře PP nebo VP?

PP je dokument oficiální, tzn. vše co na něm je uvedeno "musí" sedět. Rodiče mláďat s PP podstoupili řadu různých "výběrů" a byli shledání natolik kvalitní, že byli označeni jako vhodní do dalšího chovu.

Naproti tomu u rodičů mláďat s VP byl nějaký závažný důvod, proč nebyli vpuštěni do chovu, většinou z důvodu zakrslosti, špatné stavby těla, velmi nekvalitní srsti, špatných znaků, špatné barvy, příbuzenskému křížení předků nebo špatně zvolenému rodičovskému páru a tudíž nevhodné kombinaci genů nebo špatnému zdravotnímu stavu zvířete. (Výjimku tvoří dlouhosrstí potkani, kteří nejsou v ČR uznanou varietou a proto nemohou mít PP).

Bebecha

Vrať se zpět na začátek stránky