© Bebecha, aktualizováno 27. 4. 2010

Odlišnosti ve stavbě těla a osrstění

Foto

název

popis

standard

standard
standard 

Tělo má pro potkana typickou (klasickou) stavbu a tvar, srst je rovná, hladká a přiléhá k tělu, na nohách je srst kratší. Samci mají srst o něco hustší a drsnější než samičky. Uši jsou velké, okrouhlé porostlé malými chloupky a jsou v přímé linii s očima. Hmatové chlupy, tedy vousy a řasy jsou dlouhé a hladké.

dumbo

dumbo
dumbo 

Tito potkani mají své jméno odvozeno od Disneyho kreslené postavičky létajícího slona Dumba. Jejich uši jsou větší, jsou umístěny po stranách hlavy a jsou ploché. Hlava díky tomu vypadá širší a ploší. Chybou je, pokud jsou uši příliš "uzavřené" (jakoby stočené do ruličky), zvlněné či zkrabatěné nebo pokud mají nepravidelný tvar.

rex

rex
rex 

Srst rex potkanů je zvlněná a odstává kolmo od těla. Potkani tak působí "rozdrbaným" dojmem. Struktura srsti je také jiná - chlupy jsou na pohmat tvrdší než u potkanů se standardní srstí. Hmatové vousy jsou kratší a zakroucené. Chybou je, pokud je srst jemná, málo kudrnatá nebo pokud přiléhá k tělu.

rex

"dvojitý rex"
double-rex 

Ze spojení dvou rexů se rodí část mláďat variety "double-rex". Těmto potkanům po těle vyrůstá jemná srst, která vyrůstá buď z celého povrchu těla nebo jen v orscích a po čase vypadává. Přičemž okrsky, kde srst roste se mohou měnit. U méně osrstěných jedinců je nutno dávat zvýšernou pozornost na teplotu a proudění vzduchu. Vousky jsou krátké a zakroucené.

fuzz

fuzz
fuzz 

Osrstění fuzz je typické jemnou řídkou měkkou srstí (podsadou), krycí srst zcela chybí. Hustota osrstění je velmi variabilní, preferuje se co nejhustší srst. Vousy jsou kratší a zakroucené. Chybou je, pokud je potkan zcela lysý, chybí mu vousy, nebo pokud má příliš dlouhé chlupy (ideál je jen několik mm). Samice mohou mít problémy s ochovem mláďat, proto by je neměli chovat začátečníci.

nemám foto

bezsrstí (nunu)
sphynx (hairless) 

Potkani bez srsti, často také bez vousů a řas. (Absence vousů je v u této variety nežádoucí!) U samic bezsrstých potkanů jsou časté problémy při odchovu mláďat, častý je nedostatek mléka, což vede k úhynu mláďat. Sphynxové se mezi sebou nesmí křížit, protože jejich potomstvo není životaschopné! Také se u nich častěji vyskytují genetické vady. V ČR je to neuznaná varieta.

sphynx patchwork

Sphynx patchwork
Sphynx patchwork 

Prakticky bezsrstí potkani, kterým různě po těle vyrůstá tvrdá kratičká srst, která posléze opět vypadává. Okrsky, na kterých srst vyrůstá se mohou měnit. U samic jsou časté problémy při odchovu mláďat, častý je nedostatek mléka, což vede k úhynu mláďat. Sphynxové se mezi sebou nesmí křížit, protože jejich potomstvo není životaschopné! Také se u nich častěji vyskytují genetické vady. V ČR je to neuznaná varieta.

manx

bezocasí
manx 

Potkani mají místo ocasu jen různě dlouhý pahýl, nebo jen kratičký ocásek. Mezi sebou se manxové nesmí křížit, část mláďat by nebyla životaschopná, některá mohou odumírat už v těle matky, nebo krátce po narození. Jsou velice citliví na přehřátí a samice mívají problémy při porodu - mohou mít až deformovanou pánev. Manxové většinou žijí kratší dobu, jsou zakrslí a jsou náchylnější k onemocněním. V ČR je to neuznaná varieta.

dwarf

trpasličí
dwarf 

Trpasličí potkani mají stejnou stavbu těla jako standardní potkan, ale jsou celkově menší. Samičky jsou oproti standardním potkanům asi poloviční, samci mají zhruba 2/3 normální velikosti. Jsou tak často nesprávně označováni zakrslí "klasičtí" potkani. V ČR je to neuznaná varieta.

nemám foto

saténoví
satin 

Srst je rovná, přiléhá k tělu, ale na rozdíl od standarda je jemnější, delší a má velký "saténový" lesk. Geneticky jsou pravděpodobně spojeni s dlouhosrstými potkany. V ČR se prakticky nevyskytují.

harley

dlouhosrstí
harley 

Harley má jemnou srst výrazně delší než je tomu u standarda. Srst není kudranatá ani zvlněná ale téměř rovná a odstává od těla. Může působit "křehce", neupraveně, rozdrbaně. U dlouhosrstých potkanů se častěji vyskytují stroupky. Geneticky jsou vázáni s velveteeny. V ČR je to neuznaná varieta.

velveteen

sametoví
velveteen 

Velveteeni mají zvlněnou srst, která na první pohled připomíná rexe ale je jemnější, jako "vata", vousky nejsou narozdíl od variety rex zakroucené celé, ale bývají rovné se zahnutými konci. S věkem zvířete se srst může narovnávat. Chybou u této variety je příliš drsná nebo málo zvlněná srst.

Upozornění: Všechny fotografie na této stránce jsou uveřejněny se souhlasem jejich autorů - tímto všem ještě jednou děkuji.
Máte-li fotografii potkana variety, která mi zde chybí, budu za ni vděčná.

Může se vám stát, že si pořídíte potkana, o kterém vám majitel řekne, že má "gen" pro určitou vlastnost. Co to vlastně znamená? Znamená to, že zkřížíte li tohoto potkana s jiným, který má rovněž gen pro tu samou vlastnost, může se tato vlastnost projevit na potomcích. Například znak "dumbo" je recesivní a navenek se projeví pouze u homozygota. Takže, pokud budete křížit dva dumbo potkany, budou všechna mláďata dumbo. Pokud zkřížíte potkana dumbo s normálním potkanem, budou všechny mláďata "normální", ale všechna budou mít "dumbo gen". Zkřížíte li dva potkany s dumbo genem, bude zhruba 25% mláďat dumbo, 25% normálních a 50% normálních s dumbo genem. Ale která mláďata gen dumbo mají a která ne se dá poznat až po vhodném křížení na jejich mláďatech. Stejné je to i u potkanů sphynx.

Prameny:
http://www.rattenwelt.de
http://members.chello.at/rattengruft/liv/index.htm

Bebecha

Vrať se zpět na začátek stránky