© Bebecha, aktualizováno 1. 6. 2011

Nabídka a podmínky krytí

Podmínky krytí

 • Kryji pouze registrované samice a pouze samice členů ZO. Samice se musí barevně i znakově na samce "hodit" tak, aby mláďata z tohoto spojení měla nárok na PP. Krytí tzv. na výpis neposkytuji!
 • Nenabízím krytí samic ze zverimexu, či samic s neznámým původem a to ani těm, které jsou registrované v plemenné knize! U registrovaných samic s výpisem předků budu chtít znát důvod, proč mají jen výpis.
 • Nenabízím krytí samic pocházejících z ch. s. Smeagolie, Momins of Opatov a Mandarin's nebo u zvířat importovaných z Holandska od pana Bastiena - a ani samice, jenž mají jednoho nebo oba rodiče pocházející z těchto stanic.
 • Nenabízím krytí chovatelům, kteří mají více než 3 samice a nemají žádné samce.
 • Nenabízím krytí chovatelům, kteří nenabízejí krytí ostatním.
 • Samičku je třeba dopravit ke mně domů, kde probíhá krytí a poté si ji opět vyzvednout. Samce nikam ven nepůjčuji!
 • Samice musí být v perfektním zdravotním stavu. Pokud bude samice vykazovat jakékoliv známky onemocnění, nepustím ji k sobě do chovu.
 • Nekryji samice mladší 4 měsíců a starší 13ti měsíců. Pokud se jedná o druhý vrh dané samice, musí mít alespoň měsíc po odstavu předchozích mláďat (ideálně 2-3 měsíce) a musí být ve výborné kondici. Příliš vyzáblé nebo přetučnělé samičky nekryji. Stejně tak nekyji samice, které měly jakékoli komplikace při prvním porodu nebo neodchovaly mláďata (málo mléka, zabití mláďat, genetické poruchy u mláďat apod.)
 • U některých samců nabízím krytí jen tehdy, pokud chci z daného krytí mládě.
 • Cenou za krytí je buď finanční vyrovnání, nebo mládě. Pokud je cenou za krytí mládě, vyhrazuji si právo druhé volby (jako první si vybírá majitel samice, jako druhá já). Pokud je to finanční vyrovnání, platí majitel samice až po porodu mláďat a to bez ohledu na počet narozených mláďat. Pokud se krytí nezdařilo a samička nezabřezne, samozřejmě se za krytí neplatí.
 • Vyhrazuji si právo komukoliv odmítnout krytí bez udání důvodu.
 • A jako poslední... vyhrazuji si také právo udělat výjimku z výše uvedených pravidel;)

Vrať se zpět na začátek stránky