Potkan jako škůdce

Potkani patří mezi naše nejvýznamnější škůdce. Působí značné škody požerem krmiva, zemědělských produktů a zásob; k tomu je třeba ještě připočíst nepřímé škody způsobené znehodnocením krmiva a potravin, poškozením různých objektů apod.

Potkan však neškodí jen tím, že sežere, na co přijde. Mnohem nebezpečnější je to, že se usazuje na nečistých, zdravotně závadných místech, jako jsou stoky, kanály, sklepy a smetiště, odkud se rozlézá do skladišť s potravinami, do lidských příbytků, do stájí a chlévů a přenáší tam zárodky nebezpečných chorob. Jednou z nich je i trichinóza, kterou způsobuje svalovec. V některých subtropických a tropických krajinách je potkan nepřímým přenašečem morové nákazy. Je také přenašečem různých parazitů.

Proti potkanům je proto nutné bojovat již ze zdravotních důvodů, zvláště ve velkých městech. Bez deratizátorů by se potkani ve městech brzy rozmnožili tak, že by jijich počet převýšil počet obyvatel (Dnes je toto ve velkých městech již běžnou realitou).

Jedním ze způsobů, jak se potkanů zbavit, je jejich chytání do různých pastí, plynování (provádí jen specializované organizace) a kladení otrávených návnad. Deratizační úspěchy závisí dnes ve městech především na opakovaných akcích a kontrole v centrech výskytu, na vesnicích pak na vhodné úpravě zemědělských staveb, čistotě stájí a skladů a na účinném trávení.

Potkani mají celkem málo přirozených nepřátel. Kunovité šelmy loví jen mladé kusy a také domácí kočky na likvidaci silnějších stavů nestačí.

Zamyšlení:

Když se objeví v televizi případ, kdy člověk odložil nechtěného pejska do útulku, kde nebohé zvířátko musí trpět tím, že nemá svého páníčka, kterému by mohl ležet schoulený na klíně, mnohým lidem ukápne slzička. Bůhví proč, ještě jsem neslyšela, že by někdo litoval potkana, který je po pozření otrávené návnady odsouzen k pomalému a bolestivému umírání. Kde jsou ti "bojovníci za práva zvířat", když jsou potkani po tisících zabíjeni "nelidskými" způsoby jen proto, že je člověk označil za "škůdce". Je zvláštní, jak rozdílně lidé vnímají utrpení zvířat člověku milých a těch, které to štěstí neměli. Cožpak potkan vnímá bolest méně intenzivně než třeba kůň? A přece by nikoho nenapadlo dát koni, který už člověku dosloužil, pomalu působící jed.

Nechci se tady stavět proti deratizaci. Vím, že potkani ve městech jsou mnohdy živou pohromou a že redukce jejcih stavů je nutností. Ale proč to dělat tak krutě? Vždyť jsme to byli my, lidé, kteří potkany do Evropy přivezli. Byli jsme to my, kdo jim vytvořil ideální podmínky k životu. Jsme to my, kdo je krmní tunami organických zbytků splachovaných do kanalizací. A jsme to my, kdo je trestá za to, že této naší "nabídky k životu" využili. Tím, že se jednu začas ve městě provede jednorázová deratizace se problém nevyřeší. V prvé řadě se musíme změnit my. Určitě by nikomu nebublížilo třídit odpad - odragický odpad se dá využít lépe než hodit ho na skládku, sýpky a sklady potravin se také dají lépe zabezpečit. Myslím si že dobrým řešením by bylo dávat na místa s vyšším výskytem potkanů nástrahu s antikoncepčním účinkem. Byla by to sice dlouhodobá a zřejmě ekonomicky náročná investice, ale potkaní populace by se přestla romnožovat a potkani by pomalu z našich měst vytratili.

Bebecha

Vrať se zpět na začátek stránky